Wanna be FRNDS?

  Organisatiewaarden als opmaat naar betrokken medewerkers

  16 maart 2021

  Image

  Steeds meer organisaties gaan op zoek naar hun waarden, omdat ze beseffen dat die de basis vormen voor het gedrag van medewerkers. Zeker in deze tijden, waarin alles wat ooit gewoon, vertrouwd en comfortabel was, danig op de proef wordt gesteld. Eerlijke en goed gekozen waarden geven dan sturing en kunnen zorgen voor saamhorigheid.

  We weten dat de identiteit en de cultuur van een onderneming voor een groot deel wordt bepaald door het gedrag van medewerkers. Nu kunnen er zich ontwikkelingen voordoen die een stevige impact hebben op dat gedrag. Als bijvoorbeeld de strategische bakens voor de toekomst verzet worden. Als er een grote reorganisatie of fusie op de agenda staan. Of als er een virus komt overwaaien.

  Helaas is eenmaal aangeleerd gedrag nogal weerbarstig. Dat verander je niet zomaar even. Tegelijk geldt ook dat gedrag veel, zo niet alles te maken heeft met wat het iemand oplevert. Of met wat iemand belangrijk vindt. Dan hebben we het over een waarde; iets wat een individu, een groep of een organisatie nastrevenswaardig vindt. En even ter verduidelijking, ‘afspraak is afspraak’ is geen waarde. Het is een overtuiging die kan horen bij de waarde ‘respect’. Net zo min is het alom gebezigde ‘We doen het samen’ een waarde. Het is een overtuiging die bijvoorbeeld hoort bij de waarde ‘solidariteit’.

  Wil je ook in roerige en onzekere tijden bouwen aan je organisatie, dan is het dus zaak je medewerkers daarin te betrekken. Bijvoorbeeld door samen op zoek te gaan naar wat jullie belangrijk vinden. En als jullie dat écht nastrevenswaardig vinden, dan zul je zien dat medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk gaan voelen en zich naar die gezamenlijke waarden gaan gedragen. Hoe je zo’n traject kunt inrichten? Daar zijn wel tips voor te geven:


  – Wees eerst duidelijk over het nut en de noodzaak van de ingezette of aanstaande veranderingen

  – Schets je medewerkers de nieuwe of aangepaste ambitie of doelstelling, organisatie of werkwijze
  – Betrek je medewerkers bij het opstellen van de organisatiewaarden die daarbij horen
  – Geef je medewerkers de ruimte hun eigen betekenis aan die waarden te geven
  – Zorg er samen voor dat de waarden concreet, herkenbaar en direct toepasbaar zijn
  – Veranker de waarden in je organisatie, bijvoorbeeld met interne campagnes
  – Onderhoud de dialoog en de communicatie over de waarden, juist ook in thuiswerksituaties
  – Creëer momenten om de gewenste gedragsverandering te meten

   

  Betrokken medewerkers die hun gedrag op je nieuwe koers afstemmen en zo participeren in het toekomstige succes, dat moet je als muziek in de oren klinken. Benieuwd naar hoe FRNDS je daarbij kan helpen? We komen graag met je sparren!

  Let’s be FRNDS!

  Meer weten over FRNDS en over onze diensten en producten, bijvoorbeeld Strats & Stories? Neem voor een eerste kennismaking contact op met Gert Jan Cuperus. Hij is te bereiken op 06 16 116 900 of per e-mail: gertjan@frnds.nu. Je kunt uiteraard ook het contactformulier invullen!