Wanna be FRNDS?

  3 Redenen om meer leiderschapsverhalen te vertellen

  15 oktober 2019

  Image

  Iedere leider moet zo nu en dan de zeepkist op. Gaat het erom uw medewerkers verslag te doen van een voorbije periode, dan kunt u prima uit de voeten met een feitelijk verslag. Maar klimt u op de zeepkist om uw medewerkers in beweging te krijgen, om ze te inspireren en motiveren of om ze nieuwe uitdagingen mee te geven, dan moet u uit een ander vaatje tappen. Effectiever is het dan uw boodschap te vertalen in een verhaal. In deze blog geef ik u het verschil tussen een verslag en een verhaal, leg ik u uit wat de voordelen zijn van het gebruik van verhalen én geef ik u vijf tips voor uw beste verhaal.

  Verslagen informeren, verhalen inspireren
  Wat een verslag doet is medewerkers feitelijk op de hoogte brengen van iets. Er vind dan ook enkel een verschuiving van kennis plaats. ‘We hebben afgelopen jaar een hogere winst gerealiseerd’. Of, ‘Voortaan gaan we de functioneringsgesprekken anders inrichten’. Mooi en misschien zelfs interessant om te weten, maar wat heeft iemand aan die kennis? En belangrijker nog, wat moet die ermee? Horen medewerkers echter een goed opgebouwd verhaal, dan gebeurt er meer. Veel meer zelfs. Met dat er ook nú een verschuiving in kennis plaatsvindt, verandert er tevens iets in hun denken. Plaatsen ze wat ze gehoord hebben in hun eigen perspectief. Krijgen ze de moed, de overtuiging én de inspiratie om hun leider te volgen.

   Verslagen gaan over zakelijke besluiten, verhalen over menselijke dilemma’s
  Verslagen zijn over het algemeen vrij abstract. Dan gaat het bijvoorbeeld over financiële kengetallen of over percentages marktaandeel. Begrijp me goed, geen organisatie kan zonder die informatie, maar de gemiddelde werknemer zegt het weinig. En doet daar vervolgens dus ook niets mee. En een verhaal dan? Bijvoorbeeld het verhaal van de marketingdirecteur over het gerealiseerde extra marktaandeel. Die vertelt dat die groei veel extra inspanningen heeft gekost. En dat die groei ook vooral het resultaat is van de niet aflatende inzet van de R&D- en de productieafdeling. Zo’n verhaal zet die groei in een heel ander perspectief. Dat maakt de R&D- en productie-medewerkers trots op hun aandeel in dat resultaat.

   Verslagen geven feiten, verhalen geven ruimte voor ideeën
  Een verslag geeft weinig ruimte voor eigen interpretatie. Het is wat het is. Niets meer, niets minder. Een goed opgebouwd verhaal daarentegen geeft medewerkers de ruimte om daar zelf invulling aan te geven, daar zijn eigen ideeën bij te bedenken. Dat komt omdat een verhaal – een goed verhaal althans – geen opsomming is van saaie feiten, maar de diepste waarden en idealen van mensen en dus ook medewerkers raakt. Iedereen wil uiteindelijk een held zijn. Iedereen wil vol trots kunnen zeggen dat hij tegenslagen heeft overwonnen met zelfbedachte acties en ideeën.

  Maar hoe dan een goed verhaal te vertellen?
  Een technisch goed opgebouwd, krachtig en overtuigend verhaal dient aan een aantal eisen te voldoen. Met de volgende 5 tips voldoet ook uw verhaal daar aan.

  1. Laat uw publiek uw verhaal beleven
  Kauw uw medewerkers uw verhaal niet voor, maar zet hun zintuigen aan het werk. Dat doet u door uw verhaal zó te vertellen dat zij het als het ware kunnen ruiken, proeven, voelen en vooral beleven.

  2. Maak uw verhaal persoonlijk
  Schud die nieuwe strategie, die nieuwe dienst of dat innovatieve product nooit achteloos uit uw mouw, alsof u ze ter plekke bedenkt. Vertel over de tegenslagen die u daarvoor moest overwinnen, over de keuzes die u moest maken en wat dat met u deed.

  3. Breng karakters tot leven
  In een goed verhaal komen meerdere personages voor. Breng die tot leven door ze kort te beschrijven. Ook hier geldt weer dat het de kunst is om de toehoorders zich een beeld te laten vormen van die personages.

  4. Werk toe naar een climax
  Mooie en goede verhalen zijn de moeite waard om door te vertellen. Voorwaarde daarvoor is een climax. Net toen de situatie onhoudbaar dreigde te worden, ondernam u dié actie of vond u dié oplossing, waarmee weer nieuw perspectief gloort aan de horizon.

  5. Gebruik beeld om uw verhaal te versterken
  Gebruik beelden die uw verhaal extra kracht bijzetten. Die echt iets toevoegen aan wat u vertelt. Beelden die er toe bijdragen dat de al eerder gememoreerde zintuigen van uw publiek nóg intenser worden getriggerd. En let wel, dat is iets anders dan een powerpoint presentatie.

  Let’s be FRNDS!

  Meer weten over wat we voor u, uw merk of organisatie kunnen bereiken? Neem voor een eerste kennismaking contact op met Gert Jan Cuperus. Hij is te bereiken op 06 16 116 900 of per e-mail: gertjan@frnds.nu. U kunt uiteraard ook het contactformulier invullen!